Samtykkeerklæring

Du kan give samtykke til, at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold, mens du opholder dig på pleje- og omsorgscentret.

Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen.

Sidst opdateret: 27.10.2017