Det vil vi på Sjørup Ældrecenter

Din hverdag skal være meningsfuld og tryg.

Vi vil medvirke til at skabe en meningsfuld og tryg hverdag for beboerne. Vi vil i hverdagen inddrage beboerne i de daglige gøremål, i det omfang de har lyst at deltage. Vi vil derved forsøge at give beboerne en oplevelse af, at der er brug for dem.

Vores ønske er, at beboerne oplever, at vi har respekt for dem, og at de bliver behandlet individuelt og at de har både med­- og selvbestemmelse, i det omfang de formår. I hverdagen vil vi arbejde med at styrke fællesskabet, i det omfang beboerne har lyst og magter det, og samtidig opfordre til privatliv i egen bolig. Vi vil styrke samarbejdet med pårørende både i hverdagen og ved møder og arrangementer.

Personalet arbejder meget med værdier og anerkendelse og tager udgangspunkt i ”princippet om hjælp til selvhjælp”. Der arbejdes ud fra en socialpædagogisk tilgang med udgangspunkt i Tom Kidwoods teorier. 

Vi lægger stor vægt på trivsel og spontanitet. De ansatte på ældrecentret er primært social­ og sundhedshjælpere, social­ og sundhedsassistenter, sygehjælpere samt afløsere og elever. Der er også tilknyttet en centersygeplejerske. Vi samarbejder på tværs i alle tre boenheder ved sygdom og ferie.

Sidst opdateret: 27.10.2017