Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revurderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for, at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Du er tæt på personalet - og de på dig

Der er personale på Sjørup ældrecenter døgnet rundt, så det er let at komme i kontakt med os. Vi har mulighed for at være hurtigt til stede, når der er behov for dette.

Rengøring

 

Som udgangspunkt ydes der rengøring hver 14. dag. I det omfang du er i stand til, vil vi gerne udføre rengøringen sammen med dig. Pårørende er altid meget velkommen til at give en hånd med.

Rengøringsmidler skal være miljømærkede - f.eks. svanemærket.

Der er mulighed for træning

Du kan få træning i en afgrænset periode, f.eks. for at bevare eller forbedre dine færdigheder eller for at genoptræne efter indlæggelse på hospital. Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilrettelægger træningen ud fra dine behov. Træningen kan foregå på et af Kommunens træningscentre eller i din bolig. Kommunen kan også tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Sidst opdateret: 14.01.2019