Dagligdagen på Sjørup Ældrecenter

Indkøb
Toiletartikler og små fornødenheder skal du eller dine pårørende selv sørge for. Hvis vi skal hjælpe med at bestille toiletartikler, er det med bestilling på det lokale apotek, som bringer varerne ud dagligt.

Økonomi og post
Egen bank, betalingsservice mm. skal du selv, evt. sammen med dine pårørende, sørge for, ligesom du, som udgangspunkt, selv skal tømme din postkasse.

Arrangementer og aktiviteter
Vi har forskellige traditioner og arrangementer for hele huset. Det gælder for eksempel grillaftener, musik og sang med en harmonikaspiller, høstfest, søndagscafé, Mortensmiddag, køretur ”ud i det blå”, udflugter og små sammenskudsgilder. 

Der afholdes gudstjenester i huset, hvor præster fra lokalområdet kommer. En tur på vores duo-cykel er også til fornøjelse for mange af vores beboere. 

Du er meget velkommen til at give dine ønsker til kende og fortæller os, hvad du har lyst til. 

Rygning
Sjørup Ældrecenter er røgfrit. Du har mulighed for at ryge i din egen bolig, men af hensyn til brandfare, bedes du ikke ryge, hvis du er sengeliggende, medmindre der er andre tilstede i boligen. Af hensyn til arbejdsmiljøet på centret bedes du ikke ryge, når personalet skal hjælpe dig i boligen. Vi beder dig lufte grundigt ud inden personalet skal komme.

Sidst opdateret: 27.10.2017