Bruger- og pårørenderåd

Sjørup Ældrecenter har et bruger­ og pårørenderåd, som har til formål at:
• styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere
• deltage i anmeldte tilsynsbesøg 
• sikre at ældrecentret lever op til kva­litetsstandarderne
• repræsentere beboernes interesser og være med til at tilrettelægge ak­tiviteter og samvær
• medvirke til at pleje og omsorgsind­satsen er i orden

Læs mere om bruger- og pårørenderåd på Viborg Kommunes hjemmeside

Sidst opdateret: 18.02.2016